FAQ - Časté otázky

Aký je klasický postup pri tvorbe fotoalbumu?

Závisí čisto od používateľa. Najjednoduchšie si je asi vytvoriť Makefile s nasledovnými cieľmi: thumbnails (vytvorenie náhľadov), index (vygenerovanie kostry XML súboru s informáciami o fotkách), album (vygenerovanie stránok).

Ako sa používa PHP vo vlastných šablónach?

Keďže PHP používa znaky ako > a < tak je nutné uzavrieť takéto značky do bloku nasledovne:

<xsl:text disable-output-escaping="yes">
   &lt;?php
   require_once('../../include/general.inc');
   show_header('../..', 'Fotky');
   ?&gt;
</xsl:text>

Pod akou licenciou je šírený Guru Album?

Guru Album je šírený pod licenciou BSD. V podstate to znamená, že si s ním môžete robiť prakticky čokoľvek. Ak sa o jeho použití na svojich stránok zmienite budem rád, ak pošlete nápady na vylepšenia budem ešte radšej :)

Kam mám posielať nové témy, primítiva, chyby

Keďže tu zatiaľ nie je žiadne diskusné fórum, tak mi pošlite mail na adresu xgrac@fi.muni.cz a ja sa pokúsim spraviť všetko potrebné.