Požiadavky

Guru Album je navrhnutý tak, aby nekládol zbytočné požiadavky na konkrétne nainštalované aplikácie. Potrebujete len XSLT procesor (napr. Sablotron ), ktorý pozná značku <exsl:document> slúžiacu na tvorbu nových dokumentov.

Medzi najčastejšie používané pomocné aplikácie patria ImageMagick na tvorbu náhľadov, libexif na získavanie EXIF informácii z fotiek (POZOR: XML výstup má len verzia z CVS, príp. aplikujte tento patch)

Download

Väčšina z ponúkaných šablón sa skladá z dvoch samostatných súborov, kde jedna slúži na zoznamy albumov a druhá na jednotlivé albumy (vytvorí stránku s náhľadmi a aj stránky pre jednotlivé fotografie). Samozrejme pri vlastných šablónach sa tohoto obmedzenie držať nemusíte.

 • Spartan: spartan.tgz
  Základná šablóna, ktorá by mala obsahovať väčšinu primitív a minimum dizajnu. Takže by mohla byť vhodným odrazovým mostíkom pre vaše pokusy.
  Aktuálne obsahuje len šablónu na spracovanie jedného albumu.

 • Photon I: photon-I.tgz
  Táto šablóna neobsahuje generovanie zoznamov albumov. Vznikla len ako pokus, či je Guru Album dostatočne robustný na prepis šablón z iných generátorov (Photon Web Album - demo II).

 • marx-PHP: marx-php.tgz
  Šablóna, ktorá ukazuje na možnosť začlenenia Guru Albumu do PHP stránok.