O programe

Guru Album je nástroj na tvorbu webových galérií, ktorý je určený pre pokročilých používateľov. Vytvorené web stránky smú byť statické a preto sú vhodné aj na off-line prezentácie.

Všetky dáta sú uložené v XML súboroch, čo umožňuje používania štandardných nástrojov, jednoduchý export z iných aplikácií a možnosť definovania vlastných informácií (napr. autor, číslo negatívu, GPS súradnice). Samotný Guru Album je vlastne XSLT šablóna, ktorá obsahuje potrebné primitíva na tvorbu albumu. Do nej je potrebné pridať vlastné predstavy o dizajne (znalosť XSLT nie je potrebná), alebo použiť niektorý z existujúcich dizajnov.

Na rozdiel od mnohých iných nástrojov sa Guru Album drží tradičnej unixovej filozofie: Jeden program má robiť jednu vec a robiť ju dobre. Z tohoto dôvodu neobsahuje nástroje na tvorbu náhľadov, vyťahovanie údajov z EXIF informácií, ... Takéto nástroje už existujú a závisí len od používateľa, ktorý z nich si vyberie.

Novinky

8. augusta 2006

Napriek tomu, že Guru Album už vyše roka funguje, tak web stránka vzniká až teraz. Použitý dizajn Antique Modern navrhol wildleaf za čo mu týmto ďakujem :).